Международният фестивал „Кукерлания“  се провежда всяка година в град Ямбол в последната седмица на февруари и началото на март. Фестивалът е с конкурсен характер и се организира от Община Ямбол и Община Тунджа.

Първото издание на фестивала е през 2000 година, като е стартирал като Карнавал на виното с участието на кукерски групи от близките села. Във времето фестивалът добива популярност и става международен. Град Ямбол става член на Федерацията на европейските карнавални градове (ФЕКГ) през 2010г. Това е най-големият кукерски фестивал в страната.

Награди и участия на нашата група

  • 2006г. – Отличие за участие
  • 2008г. – Диплом за участие
  • 2009г. – Диплом за участие
  • 2014г. – Първа награда – 300 лева
  • 2016г. – Диплом за участие
  • 2017г. – Първа награда – 450 лева

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Официалният сайт на Фестивала е  kukerlandia.com
Снимки от представянето на групата можете да видите в нашата  Facebook страница 
© 2014-2017, Габриела Савова, surva.dolnasekirna.com
Всички права са запазени!