Сурвакарстака група на село Долна Секирна взема участие в много фестивали в страната и в чужбина. В тази категория можете да намерите информация относно наградите и представянето на групата в тях.